ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของ นาย นิรุต ตรงมะตัง ในรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา..

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


รหัสนักศึกษา   544189036  คบ.2 เอกพละศึกษา หมู่ 1
ที่อยู่  32/2 หมู่ 5 ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง